Kostholdsplan:

Settes opp ut fra kartlegging av vaner og ønsker og ut fra dagens kosthold. Justeringer eventuelt underveis. 

Kroppsanalyseveiinger:

Veiing på Tanitavekt kan settes opp regelmessig gjennom en kostholdsendring slik at man får fulgt med på både muskelmasse og fettprosent. Disse veiingene anbefales med ca. 2-3 ukers mellomrom. 

Hjemmetreningsprogram:

Treningsprogram som kan brukes hjemme eller på reiser/ferier settes opp etter ønsker og målsettinger. Dette settes opp i et program som enkelt forklarer øvelsen og teknikken, samt gir illustrerende bilder av øvelsene. Supert for å holde ved like treningsformen også hjemme.